TRIMGROEP PHOENIX PURMEREND
Een club met een HART

Wilt u lid worden, of contact op nemen?

Als uw interesse gewekt is kunt het ingevulde aanmeldingsformulier, vergezeld van een pasfoto alsmede het bewijs van geschiktheid, hetwelk u van uw cardioloog heeft ontvangen, en aangevuld met uw persoonlijke gegevens opsturen naar het secretariaat van de vereniging. ( Heikeshof 31, 1483 XG De Rijp. Telefoon: 0299-671915. E-mail: secretaris@trimgroepphoenix.nl)

Vervolgens ontvangt u van het secretariaat een algemeen schrijven met daarin relevante clubgegevens zoals op welke middag/avond met de tijden er les gegeven wordt.
U kunt uw voorkeur voor de dag/avond aangeven; zo mogelijk wordt hiermee rekening gehouden, een en ander is afhankelijk van de groepsgrootte. Als laatste ontvangt u een welkomstbericht met daarin de uiteindelijke groepsindeling. 

Of neem u liever contact op? Benader dan één van onze bestuursleden! (klik hier).